W nabywanym przez Ciebie lokalu mieszkalnym mogą wystąpić jakieś wady i usterki. Co wtedy? Takie sytuacje nie są przyjemne podczas odbioru mieszkania, ale można im zaradzić. Czym jednak różni się wada od usterki?

Rozróżnienie tych dwóch pojęć jest znaczące dla dewelopera w przypadku reklamacji. Jednak przepisy prawa nie rozróżniają jednoznacznie pojęcia wady i usterki. W języku potocznym istnieje jednak pewna definicja. Wady to jakieś istotne niedociągnięcia a usterki, to drobne rzeczy, które można poprawić. Przepisy prawa rozróżniają wady istotne i nieistotne. Zgodnie z prawem w przypadku wystąpienia wad w mieszkaniu przysługują nam pewne uprawnienia z tytułu tzn. rękojmi za wady.

Co obejmuje rękojmia dewelopera? Rękojmia dewelopera obejmuje wady fizyczne i wady prawne, które mogą pojawić się w umowie deweloperskiej.

W jakich sytuacjach przysługuje uprawnienie z tytułu rękojmi dewelopera? Rękojmia dewelopera a kodeks cywilny.

Rękojmia dewelopera wedle kodeksu cywilnego obejmuje odpowiedzialność za wady fizyczne i za wady prawne. Wada fizyczna obejmuje wtedy, gdy rzecz, która została nam sprzedana, nie jest zgodna z umową — jeśli nie nadaje się do celu, do jakiego ją zakupiliśmy.

Jakie uprawnienia wynikają z rękojmi dewelopera?

Uprawnienia odnośnie do rękojmi dewelopera w przypadku wad nieruchomości:

  • - żądanie usunięcia wad
  • - oświadczenie o obniżeniu ceny
  • - odstąpienie od umowy

Jednak z odstąpieniem od umowy nie jest zawsze tak prosto. Z uwagi na sankcję, jaką jest zniweczenie całej umowy, nie będzie ono możliwe w każdym przypadku. Odstąpienie od umowy jest możliwe, jeżeli mamy do czynienia z wadami bardzo znaczącymi. Takie wady to na przykład coś, co czyni obiekt niezdatnym do użytku. Dodatkowe uprawnienia z tytułu rękojmi polegają jeszcze na tym, że jeżeli wady są nie do usunięcia, to wykonawca będzie mógł odmówić ich naprawy. Druga zasada dotyczy tego, gdy inwestorem jest przedsiębiorca. Wykonawca będzie mógł odmówić naprawy wad, jeżeli ich naprawa przewyższa wynagrodzenie wykonawcy. Jeżeli jako kupujący wiedziałeś o danej wadzie w momencie zakupu, to sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za jej naprawę. Jest jeszcze kwestia, gdy sprzedający podstępnie zataja coś przed nami. W takiej sytuacji wyłączenie lub ograniczenie rękojmi będzie bezskuteczne.

Jaki jest okres ochrony rękojmią? Rękojmia dewelopera 5 lat podstawa prawna

Jeżeli nabywamy nieruchomość jako konsument to wyłączenie lub ograniczenie rękojmi nie będzie możliwe. Ile trwa rękojmia dewelopera? Okres ochrony rękojmi wedle przepisów prawa obejmuje 5 lat od momentu odbioru nieruchomości. Jeśli dana wada zostanie odkryta, to powinieneś ją zgłosić w ciągu roku od momentu zauważenia jej. Jako konsument masz jednak prawo do zgłoszenia wad do końca czasu, jaki obejmuje rękojmia. Czyli tych 5 lat od momentu odbioru mieszkania.

Jakie są terminy w przypadku rękojmi dewelopera?

Deweloper ma czas 14 dni na uznanie wad i 30 dni na naprawienie tych wad. Okres 14 dni jest okresem maksymalnym. Jeżeli pomimo zgłoszenia nie usuwa wad, należy się jeszcze raz przypomnieć. Możemy wezwać dewelopera ponownie, z zagrożeniem, że jeżeli tego nie wykona, to obciążymy go kosztami usunięcia wady. Pamiętaj, aby udokumentować wady i ich zakres. Najlepiej będzie wykonać zdjęcia lub filmik i uzyskać opinię rzeczoznawcy.